Avoimet työpaikat Perhossa

  • RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN TOIMIPerhon kunta julistaa haettavaksi RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TOIMEN Perhon kunnan ruokapalveluihin. Tuotamme ravitsemispalvelua niin vanhuspalveluihin, päiväkoteihin kuin kouluihin. Huolehdimme hyvän arjen tarpeista tarjoamalla hyvää palvelua ja ravitsevaa ruokaa kuntamme asukkaille. Kelpoisuusehtona on catering-alan peruskoulutus tai vastaava tutkinto. Arvostamme aitoa kiinnostusta alaa kohtaan, joustavuutta ja taitoa työskennellä vaihtelevassa ympäristössä. Menestyminen työssä edellyttää ammatillisten valmiuksien lisäksi positiivista asennetta, yhteistyökykyä sekä halua kehittää ja kehittyä työssäsi. Työtehtäviin kuuluvat osana myös tilausten teko ja kehittämisprojektit. Työ vaatii tietoteknisiä valmiuksia, ennakkoluulotonta asennetta ja halua tehdä asiakaslähtöistä työtä oma-aloitteisesti ja laadukkaasti. Nämä taidot ja ominaisuudet arvioidaan hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella. Palkka on KVTES:n mukainen (hinnoittelutunnus 06RUO05A) ja työaika 38 h 45 min/viikko. Toimeen valitun on esitettävä nähtäväksi lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on kuusi kuukautta. Toimi täytetään 6.8.2018 alkaen. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan kunnanhallitukselle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon kunnanhallitus, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä Ravitsemistyöntekijän toimi. Hakuaika toimeen päättyy perjantaina 18.5.2018 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdolliset haastattelut järjestetään 22.5.2018.

  • Koulunkäynnin ohjaajan toimiPerhon kunta julistaa haettavaksi KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TOIMEN Perhon opetustoimeen 7.8.2018 alkaen. Tämänhetkinen sijoituspaikka on Perhon yläkoulu. Hakijalta toivomme innokasta ja aktiivista otetta. Tarjoamme haastavaa työtä ja mukavia työkavereita. Kelpoisuusehtona on koulunkäynnin ohjaajan ammattitutkinto tai vastaavan tutkinnon suorittaminen. Eduksi katsomme käytännön kokemuksen ohjaamisesta. Haemme toimeliaaseen joukkoomme aikaansa seuraavaa, tiimityövalmiuksia ja ennakkoluulottoman asenteen omaavan, oman työnsä ja koulun kehittämisestä kiinnostunutta koulunkäynnin ohjaajaa. Toivomme riittävää aineenhallintaa yläkoulun eri aineissa. Ammattitaidon lisäksi arvostamme innokasta ja aktiivista otetta, yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä hyviä yksilön kohtaamisen ja ryhmänhallinnan taitoja. Nämä taidot ja ominaisuudet arvioidaan hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella Palkka KVTES:n mukainen ja työaika 32 h 56 min/vko. Tehtäviin valittujen on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon sivistys - ja vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä: vakituinen koulunkäynnin ohjaajan toimi. Hakuaika toimiin päättyy perjantaina 27.4.2018 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdollinen haastattelu järjestetään 8.5.2018.

  • Neljä määräaikaista koulunkäynnin ohjaajan tointaPerhon kunta julistaa haettavaksi NELJÄ MÄÄRÄAIKAISTA KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN TOINTA ajalle 7.8.2018-1.6.2019 Perhon alakouluihin. Hakijalta toivomme innokasta ja aktiivista otetta. Tarjoamme haastavaa työtä ja mukavia työkavereita. Kelpoisuusehtona on koulunkäynnin ohjaajan ammattitutkinto tai vastaavan tutkinnon suorittaminen. Eduksi katsomme käytännön kokemuksen ohjaamisesta. Haemme toimeliaaseen joukkoomme aikaansa seuraavia, tiimityövalmiuksia ja ennakkoluulottoman asenteen omaavia oman työnsä ja koulun kehittämisestä kiinnostuneita koulunkäynnin ohjaajia. Hakijalta toivomme sekä innokasta ja aktiivista otetta, että yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja ammattitaidon lisäksi. Arvostamme lisäksi taitoa niin oppilaan yksilöllisessä kohtaamisessa kuin ryhmänhallinnassa. Näitä taitoja ja ominaisuuksia arvioidaan hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella Palkka KVTES:n mukainen ja työaika 32 h 56 min/vko. Tehtäviin valittujen on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on neljä kuukautta. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon sivistys - ja vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä: määräaikainen koulunkäynnin ohjaajan toimi. Hakuaika toimiin päättyy perjantaina 27.4.2018 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdollinen haastattelu järjestetään 3.5.2018.

  • Luokkakohtainen määräaik. koulunkäynnin ohjaajaPerhon kunta julistaa haettavaksi LUOKKAKOHTAISEN MÄÄRÄAIKAISEN KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN TOIMEN ajalle 7.8.2018-5.6.2021 eli kolmeksi vuodeksi. Työ sisältää niin henkilökohtaista avustamisesta kuin koko ryhmän oppilaiden ohjaamista yläkoulun opintopolun seitsemänneltä luokalta yhdeksänteen saakka. Ohjaat ja avustat myös arkeen liittyvissä asioissa. Työn luonteen vuoksi toivomme sinulta joustavuutta ja ennakkoluulotonta asennetta. Et hätkähdä pienistä ja olet valmis sitoutumaan työhön kolmeksi vuodeksi. Omaat hyvät yksilön kohtaamisen taidot ja ryhmänhallinta on osa ammattitaitoasi. Näitä taitoja ja ominaisuuksia arvioidaan hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella Palkka KVTES:n mukainen ja työaika 32 h 56 min/vko. Tehtäviin valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on neljä kuukautta. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon sivistys - ja vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä: luokkakohtainen koulunkäynnin ohjaajan toimi. Hakuaika toimiin päättyy perjantaina 27.4.2018 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdollinen haastattelu järjestetään 3.5 ja/tai 4.5.2018.

  • Kolme laaja-alaisen erityisopettajan virkaaPerhon kunta julistaa haettavaksi KOLME TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAA LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN VIRKAA Perhon opetustoimeen 7.8.2018 alkaen. Virkojen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Haemme toimeliaaseen joukkoomme aikaansa seuraavia, oman työnsä ja koulun kehittämisestä kiinnostuneita laaja-alaisia erityisopettajia. Edellytämme valmiutta työskennellä monenlaisten oppijoiden kanssa. Arvostamme positiivisuutta, joustavuutta ja kykyä reagoida rakentavasti muuttuviin tilanteisiin. Ammattitaidon lisäksi toivomme hakijalta innokasta ja aktiivista otetta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Inklusiivisen opetuksen tuntemus katsotaan eduksi. Näitä taitoja ja ominaisuuksia arvioidaan hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella. Virkoja on yhteensä kolme, jotka painottuvat seuraavasti: 1) laaja-alainen erityisopetus yleisopetuksessa, 2) laaja-alainen erityisopetus inklusiivisen opetuksen toteuttamiseksi pienryhmän ja yleisopetuksen yhteistyössä ja 3) laaja-alainen erityisopetus ja resurssiopettajuus yleisopetuksessa. Tämänhetkiset sijoituspaikat ovat alakouluissa. Palkka OVTES:n mukainen. Tehtäviin valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon sivistys - ja vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä: erityisopettajan virka. Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 27.4.2018 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdollinen haastattelu järjestetään 2.5.2018.