KUNNAN KEHITTÄMISTUKI V. 2020

Perhon kunnan talousarviossa on varattuna  määräraha perholaisten maatilojen kehittämiseen.  Määräraha käytetään seuraaviin kohteisiin:
Kohde                                        Tuki                              Enint. €/suunnitelma/hanke
Omistajanvaihdosneuvonta          60 %                            400 €
Tulosanalyysi   ja budjetointi        60 %                            500 €                      
Kustannusanalyysi                      60 %                            100 €
Kehittämisneuvonta                    60 %                            300 €
Lisäksi tuetaan maatalousyrittäjien työssäjaksamista ja ammatillista osaamista koulutuksilla, yhteisillä tilaisuuksilla ja yhteisöllisyyden vahvistamisella.