kokous2020 

Muutokset mahdollisia

Lautakuntien tulee toimittaa mahdolliset kunnanhallitukselle
tulevat asiat yleiselle osastolle valmisteluun viimeistään
kunnanhallituksen kokousta edeltävänä keskiviikkona

 

KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄOLO

Kunnanhallitus pitää varsinaiset kokouksensa erikseen laaditun aikataulun mukaan pääsääntöisesti joka toinen maanantai klo 16:15. Kunnanhallituksen käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on toimitettava kunnanhallitukselle viikkoa ennen kokousta. Kokousten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kolmantena arkipäivänä kokouksesta klo 9:00 – 14:30 keskustoimistossa ja yleisessä tietoverkossa.

Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti jokaisen kuukauden toinen torstai klo 18:00, ympäristölautakunnan pääsääntöisesti keskiviikkoisin kerran kuussa klo 19:00 ja teknisen lautakunnan joka kuukauden ensimmäinen tai toinen tiistai klo 19:00.

Lautakuntien pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä siltä osin kuin ne ovat julkisia asiakirjoja, kokousta seuraavana keskiviikkona klo 9:00 – 14:30 ao. lautakunnan toimistossa sekä yleisessä tietoverkossa.

Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät kunnan nettisivuilta, osoitteesta www.perho.com -> esityslista ja pöytäkirjat.