Tarkastuslautakunta

Kunnanvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilö- kohtaiset varajäsenet.

Tarkastuslautakunnan toimikausi on kaksi (2) tai neljä (4) vuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan tehtävät, kuntalaki 71 §.

Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 §:ssä säädetään, lautakunnan on

  • Seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi.
  • Huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarvittavat voimavarat, jotka mahdollistavat tarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.
  • Tehtävä tarvittaessa aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain arviointikertomuksen tilinpäätöksestä, jossa tarkastuslautakunta arvioi, onko kunnanvaltuuston talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii.

Tilintarkastus

Perhon kunnan tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy ja 
vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT-tilintarkastaja Asko Vanhatupa.

Jäsenet

Varsinainen jäsen   Varajäsen
Pj. Kellokoski Matti   Salmela Sanna
vpj. Isomöttönen Antti   Humalajoki Tapani
Huopana Valio   Linna Kalervo
Tiala Helena   Leväniemi Harri
Joutsen Sirkka   Humalajoki Aino