Lautakunnat

  • Sivistys – ja vapaa-ajanlautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.
  • Teknisessä lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.
  • Ympäristölautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.
  • Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siten, että puheenjohtajisto koostuu pääsääntöisesti valtuutetuista tai varavaltuutetuista.
  • Jokaisella lautakunnan jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
  • Lautakuntien toimikausi on kaksi (2) tai neljä (4) vuotta.
  • Lautakunnat voivat tarpeen mukaan määrätä perustettavaksi toimikaudekseen muita toimielimiä.