Haku esiopetukseen 2020

Esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä sähköisesti 29.3.2020 mennessä.

Ilmoittautumislinkki löytyy Perhon kunnan kotisivuilta tai suoraan osoitteesta:

https://perho.daisynet.fi/eDaisy

Perusopetuslain mukaan kaikilla 6-vuotiailla lapsilla on oikeus saada vuoden kestävää esiopetusta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetuksen lisäksi 6-vuotiailla säilyy edelleen oikeus myös päivähoitoon. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on ensisijaisesti 1.-2.-luokkalaisille tarkoitettua toimintaa, esiopetuksen oppilaat pääsevät ryhmiin mukaan, mikäli niihin mahtuu.

Esiopetusta järjestetään Kirkonkylän, Möttösen ja Oksakosken kouluilla. Kuljetusetu koskee myös esiopetuksessa olevia oppilaita kotoa tai hoitopaikasta suoraan esiopetuspaikkaan ja esiopetuksesta suoraan kotiin tai hoitopaikkaan. Etuus ei koske kodin ja hoitopaikan välistä matkaa.

Esiopetuspaikat vahvistetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnassa ja päätös ilmoitetaan huoltajille
lautakunnan käsittelyn jälkeen.

Alakoulujen rehtori Pasi Kanniainen
p. 044 575 9074
pasi.kanniainen@perho.com